MENU:

Nowotwór tarczycy

Chorzy na raka i ich bliscy mogą znaleźć na portalu porady dotyczące życia z chorobą oraz poznać nowe wieści dotyczące dostępnych metod leczenia. Artykuły poruszają nie tylko czysto biologiczny aspekt choroby, ale też dotyczą często psychoonkologii – dziedziny badającej wpływ psychologii na powstawanie i przebieg chorób nowotworowych, a także wpływ raka na chorego i jego bliskich oraz lekarzy. Z tej racji Zwrotnik Raka może być źródłem wartościowych informacji dla każdego, kto spotyka się z tą chorobą w różnej formie.

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
Piękna 68
00-672 Warszawa